08/04/2017 - Đăng bởi: Giống cây trồng Đ.H.NN 1 - 0 bình luận

Kỹ thuật trồng Dừa Xiêm Xanh

I- Kỹ thuật chọn giống: Dừa xiêm xanh là loại dừa dùng để uống nước, nó là cây đặc sản của xứ dừa Bến Tre; thời gian từ khi trồng đến...

Xem thêm

26/03/2017 - Đăng bởi: Giống cây trồng Đ.H.NN 1 - 0 bình luận

Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây nhãn muộn

Quy trình trồng và chăm sóc nhãn muộn  1. Làm cỏ, tưới nước: Thường xuyên tưới nước, giữ ẩm, làm cỏ, xới xáo, vun gốc và chú ý vặt các mầm dại...

Xem thêm

26/03/2017 - Đăng bởi: Giống cây trồng Đ.H.NN 1 - 0 bình luận

Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây Cam xã Đoài

Quy trình trồng và chăm sóc cây Cam xã Đoài 1. Giới thiệu chung Cam Xã Đoài là giống nhập nội, được người Pháp đưa vào từ rất lâu và trồng đầu...

Xem thêm

26/03/2017 - Đăng bởi: Giống cây trồng Đ.H.NN 1 - 0 bình luận

Kỹ thuật Chăm sóc Nhãn ở thời kỳ mang quả

1. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT 1.1. Tưới nước và làm cỏ - Tưới đủ ẩm vào các thời kỳ chuẩn bị ra hoa, nở hoa và quả phát triển. Từ  tháng 11...

Xem thêm